Financieel consultant

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een financieel adviseur helpt cliënten te bepalen hoe zij hun geld voor hen kunnen laten werken door manieren voor te stellen om hun inkomen te verhogen en de activa van hun portefeuille te verdelen.

Moeilijkheden bij het nastreven van een financieel adviseur Hij of zij kan cliënten helpen bij het bepalen van de waarde, de risico’s en het rendement van elk activum dat op dat moment waardevol zou kunnen zijn, maar hij of zij kan niet het hele land afzoeken naar een activum om het op te taxeren, omdat dat er niet is voor dat doel. Een financieel adviseur kan cliënten ook helpen bij het opstellen van een testament of hen informatie geven over hoe zij geld kunnen verdienen met activa of gewoon hun huidige portefeuille evalueren.

De fundamentele rol van een financieel adviseur bestaat erin de behoeften van zijn cliënt om te zetten in een plan waarmee zijn doelstellingen het best kunnen worden bereikt, ongeacht of het doel vermogensbeheer of investeringsbeheer is. Wat moet een aspirant financieel adviseur doen? Wanneer u een financieel adviseur of financieel planner benadert, weet dan wat u moet vragen en waar u op moet letten om ervoor te zorgen dat de financieel adviseur uw doelstellingen volledig begrijpt en u het best mogelijke advies geeft. De eerste vraag is waar u een financieel adviseur kunt vinden. Financiële planners of financieel adviseurs moeten zowel een accreditatie als een vergunning hebben en geregistreerd zijn bij een regelgevende instantie.

Wat moet u zoeken in uw financieel adviseur of financieel consultant? Ervaring en deskundigheid in het verlenen van specifieke financiële diensten is zeer belangrijk. Een financieel adviseur moet een redelijke hoeveelheid tijd doorbrengen met de persoon die hij geacht wordt te vertegenwoordigen. Er moet een bevredigende geschiedenis zijn voor cliënten, zowel met positieve als negatieve uitkomst. De cliënt moet nuchter zijn en een juiste houding hebben ten opzichte van de planner. Uw financieel adviseur moet de klant goed kennen. Om dit te verzekeren, houdt een eerste consult een evaluatie in van de volledige financiële situatie van de klant, inclusief alle schulden, activa, inkomsten, pensioenplannen, belastingaangiften, verzekeringspolissen, 401 (k) rekeningen, spaarrekeningen, creditcards enzovoort. De financieel adviseur moet u ook een realistische schatting geven van de hoeveelheid geld die de financieel adviseur voor u zou moeten kunnen sparen.

Hoe kunnen potentiële cliënten de kwaliteit van een financieel adviseur bepalen? De volgende voorbeelden:

– Zijn ze geregistreerd bij de juiste regelgevende instantie? Wat zijn de eventuele kosten van de bedrijfsvestiging waar de persoon mee werkt?

– Is hun honorarium structuur conversie dealen? Je moet weten hoe vaak iemand door de underwriting due diligence gaat.

– Tijdens het financieel overleg moet worden nagegaan of de financieel adviseur het beheer op zich neemt.

– Momenteel bestaan er bepaalde regels inzake belangenconflicten.

– Zijn de andere vroegere cliënten van de financieel adviseur tevreden over hun advies?

– Heeft een potentiële cliënt een vervolg of een betere toekomst dan die welke door de financieel adviseur wordt genoemd?

lees meer:

Leave a Reply

Your email address will not be published.